Latvijas Zinātnes padome (LZP) 9.novembrī organizēja Konsultatīvās zinātnieku padomes  (KZP) semināru – diskusiju. Atklājot diskusiju, KZP priekšsēdētājs Tālis Juhna akcentēja diskusijas būtisko nozīmi, jo diskusijas dalībniekiem tika dota iespēja apspriest, kā tiks vērtēti Latvijas pētniecības projekti nākotnē, tātad – kādi tie būs, cik kvalitatīva tiks veidota Latvijas zinātne.

LZP pieredze, šo gadu laikā organizējot projektu konkursus, liecina, ka ir nepieciešams jauns zinātniskās ekspertīzes modelis. Nepieciešams, lai eksperta, referenta un paneļa funkcijas nedublētos, bet savstarpēji un secīgi papildinātu viena otru.

Seminārā tika prezentēti LZP apkopotie citu valstu zinātniskās izvērtēšanas modeļi no Islandes, Igaunijas, Lietuvas,  Austrijas un Somijas,  piedāvāti divi LZP izstrādātie varianti, kā arī vienkāršots ekspertīzes modelis – konkursiem ar nelielu finansējumu.

Vairāk informācijas

Dalīties