Cietvielu fizikas institūta (CFI) direktora Dr. Andra Anspoka, National Sun Yat-sen University (NSYSU) Prof. Mitch Chou un Taipejas Misijas pārstāvja Latvijā Andrew Lee tikšanās laikā izkristalizējās četri zinātniskie virzieni, kuros varētu doties kopīgā sadarbībā Latvija un Taivāna. Līdz ar to 15. un 16. jūnijā tika rīkots trešais zinātniskais bilaterālais seminārs starp CFI un NSYSU pētniekiem. Tika noturētas četras dažādas sesijas  - polimēru fotonika, biomedicīnas tehnoloģijas, optisko šķiedru bāzētās un fotonikas ierīcēs, kā arī plāno kārtiņu materiālos un tehnoloģijās. Organizējot semināru hibrīdformātā, jāmeklē tiešs kontakts, tāpēc katru tēmu pārstāvēja viens līdz trīs pētnieki no katras institūcijas, lai sasniegtu labākās saskarsmes iespējas. Noslēdzot semināru, tika izrunāti nākamie darbības soļi, lai veicinātu sadarbību, kā viens no tiem tika minēta NSYSU klātienes vizīte CFI pēc vasaras, kad Covid-19 epidēmijas noteiktie ierobežojumi cerams būs mīkstinājušies abās valstīs.

Dalīties