Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) ietvaros zinātniskās institūcijas var iesaistīt Ukrainas civiliedzīvotājus, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā vai zinātniskā personāla amata pienākumus. Ukrainas pētnieki var piedalīties zinātnisko institūciju jau īstenojamos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos, par kuru izpildi ir noslēgts līgums ar LZP 2021. gada  un 2020. gada atklāto konkursu ietvaros.

Kopējais konkursā pieejamais valsts budžeta finansējums ir 246 000 eiro, nodrošinot Ukrainas pētniekam pētniecības atalgojumu par aktivitāšu veikšanu projektā un netiešās izmaksas par administratīviem izdevumiem. Pētniecības atalgojumu piešķir projektam Ukrainas pētnieka aktivitāšu īstenošanai projektā no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

Vairāk informācijas

Dalīties