2022. gada 5. oktobrī, pulksten 11.00 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) prezentēs izglītības pārskata “Education at a Glance 2022” Latvijas datus. Pasākums tiešraidē būs vērojams Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā.

Šogad “Education at a Glance” caurviju temats ir augstākā izglītība. Tāpat ziņojumā vērtēta Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekme uz izglītības sistēmām, aplūkota izglītības finansēšana un ietverti skolotāja profesiju raksturojoši dati.

Ziņojums “Education at a Glance” katru gadu tiek sagatavots OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā un Latvijas dalība tajā attīsta un stiprina izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, analītisko un datu izmantošanas kompetenci.

Vairāk informācijas

Dalīties