20. septembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, sanākot uz pirmo rudens sēdi, apstiprināja LZA jauno locekļu vēlēšanām pieteikto kandidātu sarakstu un noklausījās pirmo trīs īsteno locekļu kandidātu – Dr.med. Pētera Stradiņa, Dr.art. Kristiānas Ābeles un Dr.geogr. Zaigas Krišjānes – zinātniskos ziņojumus.

Kopumā ir iesniegti 5 pieteikumi uz vakantajām īsteno locekļu vietām, 19 pieteikumi uz korespondētājlocekļu vietām, 6 pieteikumi uz ārzemju locekļu un viens pieteikums uz goda locekļa vietām. Jaunos locekļus ievēl LZA rudens pilnsapulce, kas šogad notiks 24. novembrī.

Starp korespondētājlocekļu kandidātiem ir arī mūsu institūta Organisko materiālu laboratorijas vadītājs, LU Fizikas un matemātikas fakultātes asoc.profesors Dr.phys. Aivars Vembris.

Informācija par pārējiem kandidātiem

Dalīties