No 3. līdz 6. jūlijam Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 3 norisināsies apvienotā starptautiskā zinātniskā konference “Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” un “Nanotehnoloģijas un inovācijas Baltijas jūras reģionā” (FM&NT – NIBS 2022), pulcējot vairāk nekā divus simtus Eiropas zinātnieku.

Zinātniskā konference veltīta jaunākajiem sasniegumiem un inovācijām tādās jomās kā nanomateriāli un nanotehnoloģijas, bioinženierija un biotehnoloģijas, kā arī zaļā enerģija un vide. Apvienotās FM&NT – NIBS 2022 konferences uzdevums ir nodrošināt auglīgu vidi jaunu ideju, projektu, inovāciju radīšanai, turpmākās starptautiskās sadarbības un starpdisciplināru pētījumu attīstībai.

Pasākums vienuviet pulcēs zinātniekus, studentus, nozaru pārstāvjus un ekspertus ne tikai no trijām Baltijas valstīm, bet arī no Somijas, Vācijas, Polijas, Dānijas, Zviedrijas, Francijas, Lielbritānijas, Čehijas, Spānijas un Islandes. Zinātniskos referātus lasīs gan pasaulē atzīti pieredzējuši pētnieki, gan jaunie zinātnieki, kuru atklājumi ir šobrīd ļoti aktuāli, gan inovāciju līderi. Atbalsts tiek sniegts arī Ukrainas pētnieku dalībai konferencē.

Konferenci kopīgi rīko LU Cietvielu fizikas institūts (CFI) un LU Ķīmiskās fizikas institūts (ĶFI). “Netiešā konkurencē ar citām paralēli notiekošajām starptautiskām konferencēm Rīgā izdevies pulcēt vienus no labākajiem Eiropas zinātniekiem un praktiķiem nanomateriālu un nanotehnoloģiju izmantošanai enerģijas, klimata kontroles un veselības jomās,” savu atzinību pauž viens no konferences FM&NT-NIBS 2022 priekšsēdētājiem prof. Dr. chem. Donāts Erts no LU ĶFI. “Tas viss bija iespējams, pateicoties LU ilgstošai veiksmīgai sadarbībai ar Dienviddānijas, Ķīles un Kauņas Tehnoloģiju universitāšu un Ziemeļvācijas nanotehnoloģiju iniciatīvas NINA SH zinātniekiem,” uzsver D. Erts.

“Īpaši gribētu izcelt Zeinepas Altintas dalību, kura jau 25 gadu vecumā ar izcilību aizstāvēja disertāciju par biomedicīnas sensoriem. Viņa šobrīd savos nedaudz pāri 30 gados jau ir profesore Ķīles universitātē, pētnieciskās grupas vadītāja Berlīnes universitātē, izskolojusi 35 jaunos doktorus un ir neskaitāmu balvu un atzinību laureāte!” tā D. Erts.

“Esmu gandarīts, ka izdevies noorganizēt starptautisku konferenci, kurā piedalīsies tik augstas raudzes zinātnieki no Eiropas. Jau tas vien, ka pie mums ar plenāro referātu uzstāsies pasaules lielākā kodolsintēzes projekta EUROfusion vadītājs Tonijs Donē, liecina par konferences atpazīstamību pasaules zinātnieku starpā,” atzīst otrs konferences priekšsēdētājs no LU CFI Dr. habil. phys. Andris Šternbergs. “Prieks ir ne vien par augstvērtīgu zinātnisko programmu, bet arī par iespēju tikties klātienē. Mēs ticam, ka kopīgā konference sniegs jaunas un perspektīvas sadarbības iespējas un iedvesmos turpmākiem pētījumiem.”

Abu izcilo zinātnieku – prof. Altintas un prof. Donē – plenāros referātus 6. jūlijā plkst. 14.00 LU Zinātņu mājas Alfa auditorijā aicināti klausīties visi interesenti.

Apvienotajā FM&NT – NIBS 2022 konferencē zinātniskos referātus lasīs arī tādi starptautiski pieredzējuši pētnieki kā prof. Mortens Madesens (Dienviddānijas universitāte), Dr. Mikhaels Bešelani no Monpeljē universitātes (Francija), Lietuvas Zinātņu akadēmijas prezidents Juras Banis, Juris Purāns (LU CFI), gan jaunie zinātnieki Dr.Gunta Kunakova (LU ĶFI), Kaspars Traskovskis (Rīgas Tehniskā universitāte), Camila  Pía Canales (Islandes Universitāte), kā arī daudzi citi.

Katrai no pasākuma dienām būs sava tēma – 3. jūlijā “Motivācijas dienā” konference plkst.9:00 tiks atklāta ar zinātniskajiem referātiem, kas veltīti funkcionāliem nanomateriāliem biosensoros un kaulu reģenerācijai, medicīnas laboratoriju lomai biomateriālu pētniecībā, nanomateriālu virsmām kā daudzsološai alternatīvai antimikrobālam pielietojumam un citām tēmām.

4. jūlijā “Inovāciju dienā” īpaši izceļama paneļdiskusija plkst.14:00 “No laboratorijas līdz ražošanai. Kas nepieciešams, lai no izpētes augstskolā attīstītos uzņēmējdarbība.” Diskusijā piedalīsies vairāki uzņēmēji – Romanas Zontovičius no Kauņas Zinātņu un tehnoloģiju parka (Lietuva), Emils Højlund-Nilsens no “cphnano” (Dānija), Lorenss Nsubuga no “AmiNIC” (Dānija) un Ainārs Ozols no “EuroLCDs” (Latvija). Konference noslēgsies 6.jūlijā “Jauno zinātnieku dienā” ar pašmāju un ārzemju zinātnieku referātiem, kā arī konferences viesu – T.Donē un Z.Altintas - uzstāšanos.

 

Par Vasaras skolu

FM&NT – NIBS 2022 konferences programmu Rīgā 2.un 3. jūlijā ievadīs Vasaras skola, kuras lekcijās un praktiskajās nodarbībās jaunie un topošie zinātnieki pieredzējušo kolēģu vadībā varēs klātienē iepazīt dažādas pētniecības metodes, kā arī iekārtas un aprīkojumus, ar kurām strādā ne tikai LU CFI, bet arī LU laboratorijās.

 

Par FM&NT-NIBS

Šogad pirmo reizi konference apvienos divu atšķirīgu – FM&NT un NIBS - konferenču tradīcijas. Kopīgās konferences rīkotāji atzīst, ka sadarbība starp abu konferenču organizatoriem izdevusies ļoti veiksmīga. Lielu atbalstu snieguši ilggadējie sadarbības partneri – D.Erts pateicas Dienviddānijas universitātei, Ķīles universitātei, Kauņas Tehnoloģiju universitātei un Ziemeļvācijas nanotehnoloģiju iniciatīvai NINA SH, kas līdz šim kopīgi organizējušas NIBS konferenci. Savukārt A.Šternbergs pateicas kolēģiem no Tartu universitātes un Viļņas universitātes, ar kuriem organizēta FM&NT konference.

Pirmo FM&NT konferenci rīkoja LU CFI 2006. gadā, un kopš 2013. gada šī konference kļuvusi par trīs Baltijas valstu zinātnieku kopīgu ikgadēju pasākumu. Savukārt NIBS konference pirmoreiz dalībniekus pulcēja 2017 .gadā, un kopš tā laika tā ir lieliska platforma zinātniekiem, kur dalīties savos atklājumos nanotehnoloģiju un inovāciju jomā.

 

Par LU CFI

LU CFI ir starptautiski atzīts materiālzinātņu un starpdisciplināru pētījumu līderis Baltijas jūras reģionā. Tā zinātniskā konkurētspēja, kā arī pētniecības un inovāciju ekosistēma pašlaik tiek pilnveidota, izmantojot “Apvārsnis 2020” konkursā izcīnīto Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centra “CAMART²” projektu.

 

Par LU ĶFI

LU ĶFI apvieno zinātniekus fizikas, ķīmijas un materiālzinātnes starpdisciplināro pētījumu veikšanai un sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un veicinot to pārnesi tautsaimniecībā.

 

Konferences rīkošana tiek finansēta, pateicoties ERAF projektam Nr. 1.1.1.5/18/I/016 "Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte", kā arī Eiropas Savienības “Apvārsnis 2020” projektiem – “CAMART2” (Eiropas Savienības ietvarprogrammas Horizon 2020 H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2, granta līguma Nr.739508) un “CanBioSe — jaunas 1D fotoniskā metāla oksīda nanostruktūras agrīnas stadijas vēža noteikšanai” (granta līgums Nr.: 778157).

Pasākumu atbalsta Live Riga, kā arī uzņēmumi Labochema un Raith.

Konferences vietne: https://fmnt-nibs.lu.lv/

 

Infomāciju sagatavoja:

LU Komunikācijas departaments
Tālr. 67033963
E-pasts: info@ lu.lv

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.

Dalīties