Apliecinājums par LU vietu “QS World University Rankings” reitingā.

Latvijas Universitāte (LU) starptautiskajā augstskolu reitingā “QS World University Rankings 2023” saglabājusi 1001. – 1200. vietu, saņemot augstu novērtējumu starptautiskās sadarbības un reputācijas darba devēju vidū rādītājos.

Universitātes reitingā tiek vērtētas pēc vairākiem kritērijiem – akadēmiskā reputācija, reputācija darba devēju vidū, studentu un akadēmiskā personāla proporcijas, citējamība, ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku skaits. Šogad tika ieviesti divi jauni kritēriji – starptautiskais pētniecības tīkls un nodarbinātības rezultāti, pēdējā no tiem LU novērtēta visaugstāk, apliecinot Universitātes izglītības kvalitāti un tās novērtējumu darba tirgū.

"QS World University Rankings" augstskolu reitings ir viens no pasaules ietekmīgākajiem un arī visplašāk pazīstamajiem universitāšu reitingiem. Šajā reitingā iekļautas 1422 augstākās izglītības iestādes no 100 pasaules valstīm.

 

Vairāk informācijas

Dalīties