Pasākums norisināsies 26. maijā, plkst. 13.00 -14:00 tiešsaistes platformā Zoom. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un uzzināt par programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātēm, kā arī par Nacionālā kontaktpunkta sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu dalībai programmā. Aicināti visi potenciālie programmas dalībnieki – zinātnieki, uzņēmēji, valsts un nevalstisko organizāciju, pašvaldību un asociāciju pārstāvji.

Tikšanās notiks atvērtā formātā. Ievadā plānots sniegt īsu Nacionālā kontaktpunkta darbības pārskatu un jaunāko informāciju par atbalsta iespējās programmas dažādajās tematiskajās jomās. Pārējais tikšanās laiks būs veltīts dalībnieku jautājumiem, savstarpējai informācijai apmaiņai, viedokļiem un diskusijai.

 

Vairāk informācijas

Dalīties