Lai turpinātu stiprināt Latvijas digitālo zināšanu, pētniecības un studentu inovāciju attīstību, pārskatīts Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums, veicot pārdales atbilstoši aktuālajām vajadzībām un prioritātēm. To paredz šodien, 2022. gada 10.maijā valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi.

Lai nodrošinātu iespēju papildus īstenot augsti novērtētas un kvalitatīvas augstskolu studentu inovāciju programmas studentu inovāciju grantu 2.kārtas ietvaros, tika veikta ES fondu finansējuma pārdale  un šobrīd papildus būs pieejami 1,2 miljoni eiro.

Papildu ES fondu finansējuma pārdale 210 tūkstošu eiro apmērā ļaus nodrošināt jau apstiprinātu praktiskas ievirzes pētījumu projektu īstenošanu.

 

Vairāk informācijas

Dalīties