Līdz 3. jūnijam ir atvērta pieteikšanās Latvijas-Francijas “Hubert Curien” partnerības programmas “Osmoze” 2022. gada mobilitātes projektu konkursā. Tam var pieteikt mobilitātes projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, tai skaitā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Programma veicina un attīsta augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstskolām, kā arī valsts un privāto uzņēmumu zinātniskajām grupām, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Mobilitātes projekta aktivitāte ir projekta dalībnieku zinātnisko grupu savstarpējie īslaicīgās mobilitātes pasākumi līdz 30 kalendārajām dienām.

 

Vairāk informācijas

Dalīties