No 2022. gada 1. janvāra Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodod zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas Latvijas Zinātnes padomei (LZP). Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu un saskaņā ar grozījumiem LZP nolikumā, ar 1. janvāri LZP ir izveidots Starptautisko sadarbības programmas projektu departaments, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības:

  • Pētniecības starptautisko programmu nodaļa;
  • Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa;
  • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa;
  • Nacionālais kontaktpunkts.

Visu līdz 2022. gada 1. janvārim VIAA Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departamenta uzraudzībā esošo projektu vadība un īstenošana tiks turpināta bez būtiskām izmaiņām, nodrošinot noslēgto līgumu nepārtrauktību un uzņemto saistību izpildi. Programmu PostDoc Latvia un Apvārsnis Eiropa nacionālā kontaktpunkta sociālo tīklu konti turpinās savu darbību bez izmaiņām.

 

Vairāk informācijas

Dalīties