Eiropas Komisija (EK) 2022. gada 18. un 19. janvārī ielūdz uz tiešsaistes informācijas dienām par programmas Apvārsnis Eiropa uzdevumu jomām jeb Eiropas Savienības (ES) misijām. ES misijas ir pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021.–2027. gadam jaunums, ar kuru īstenošanu plānots risināt dažas no lielākajām problēmām, ar kurām saskaras sabiedrība.

Pasākumi ietver tiešu atbalstu galvenajām visaptverošajām ES prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļajam kursam, digitālajam laikmetam piemērotai Eiropai, vēža apkarošanas rīcības plānam un ekonomikai, kas strādā cilvēku labā.

 

Vairāk informācijas

Dalīties