Viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē ir mūsu  institūta zinātnieku radītais pulveris, no kura nākotnē varētu ražot temperatūras marķierus.

Institūta EXAFS spektroskopijas laboratorija nodarbojas ar strukturāliem pētījumiem atomu līmenī. Mūsu zinātnieki var lepoties ar īpašu atklājumu, kas saistīts ar tādu viedo materiālu klasi kā molibdāti un volframāti. Laboratorijā tapis pulveris, kas spēj mainīt krāsu temperatūras un arī spiediena ietekmē. Nākotnē šim atklājumam varētu būt ļoti plašs pielietojums dažādu sensoru ražošanā.

LTV1 Rīta Panorāmas sižetā EXAFS spektroskopijas laboratorijas zinātnieki Aleksejs Kuzmins un Inga Pudža stāsta par viedajiem materiāliem, to spēju reaģēt uz izmaiņām apkārtējā vidē - piemēram, uz temperatūras izmaiņām, spiedienu, elektrisko un magnētisko lauku. Konkrētais pētījums bija vairāk saistīts ar materiāla termohromiskajām īpašībām, proti, materiāla krāsas izmaiņām, kad tos silda vai dzesē un magnētiskajām īpašībām.

 

Rīta panorāmas sižets

Dalīties