2021. gada 15. novembrī UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijā  vienbalsīgi tika pieņemta Rekomendācija par atvērto zinātni.  Rekomendācijā iezīmētas kopīgas vērtības atvērtajai zinātnei - kvalitāte un integritāte, kopīgs labums, taisnīgums un godīgums, daudzveidība un iekļautība, kā arī kopīgi principi - caurredzamība, reproducējamība, iespēju vienlīdzība, atbildība, sadarbība, iekļautība, fleksibilitāte un ilgtspēja.

Dokumentā atvērtā zinātne definēta kā brīva piekļuve zināšanām (publikācijām, pētniecības datiem, u.c.), pētniecības infrastruktūrām; pētniecības procesa atvērtība, kas iekļauj sabiedriskās zinātnes (Citizen Science) aktivitātes, zinātnieku un politikas veidotāju sadarbību, kā arī atvērtu dialogu ar citām zināšanu sistēmām.

Latvija aktīvi iesaistījās rekomendācijas izstrādē, panākot spēcīgāku uzsvaru uz FAIR principiem (atrodami, pieejami, savietojami, atkārtoti izmantojami) pētniecības datu pārvaldībā. Pateicoties Rekomendācijai par atvērto zinātni, šie principi strauji kļūs par globālu standartu, veicinot to plašāku izmantošanu arī ārpus Eiropas Savienības. UNESCO rekomendācijā paustie atzinumi ir pilnībā atbilstoši topošajai Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģijai, ko plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2022. gadā.

 

Vairāk informācijas

Dalīties