3. decembrī plkst. 10:00 notiks paneļdiskusija, kurā tiks vērtēts, kur mēs esam (status quo) un kurp ejam ar doktorantūras attīstību Latvijā – gan valsts, gan arī institūciju līmenī, kā arī - kas ir tas, ko mēs sagaidām no doktorantūras Latvijā – kā indivīdi, institūcijas, sabiedrība un valsts.

Pēdējā desmitgadē pasaulē, jo īpaši Eiropā, nostiprinājies uzskats, ka doktorantūra, apvienojot augstāko izglītību un zinātni, nodrošina vislabāko kvalifikāciju zināšanu un inovāciju radīšanai, īstenošanai un izplatībai. Diskusijā tiks skaidrots, kā ar šo mērķu sasniegšanu sokas Latvijā.

Pasākumā varēs iepazīties ar apsekojuma „Zinātņu doktoru tālākā karjera” 2019. gada rezultātiem.

Paneļdiskusijas programma tiks precizēta tuvākajā laikā.

Dalīties