Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Apvārsnis Eiropa nacionālais kontaktpunkts turpina jau uzsākto tikšanos sēriju ar kontaktpunkta ekspertiem. 2021. gada 2. decembrī no plkst. 10.00 līdz 11.00 notiks otrā tiešsaistes tikšanās ar tēmu “Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana”.

Otrais pasākums notiks ar Apvārsnis Eiropa nacionālā kontaktpunkta vecāko ekspertu Kasparu Kalniņu par dalības paplašināšanu dažādās programmās (Teaming, Twinning, Hop-on, ERA-Chair, COST, Excellence hubs, Excellence universities). Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par izaicinājumiem projektu pieteikumu sagatavošanā programmā Twinning. Uz tikšanos aicināti Latvijas zinātnieki, pēcdoktoranti un zinātnes projektu vadītāji.

Tikšanās notiks atvērtā formātā bez iepriekš sagatavotas prezentācijas. Laiks būs veltīts savstarpējai informācijai apmaiņai, dalībnieku jautājumiem, viedokļiem un diskusijām.

Reģistrēšanās un cita informācija

Dalīties