“Scientia est potentia!” jeb “Zināšanas ir spēks!” – ar šādu moto Latvijas Universitātes Studentu padome (LUSP) organizē studentu zinātnisko konferenci “Initium”, kas notiks šī gada 27. – 28. novembrī.

Konference risināsies tiešsaistē, un ikvienam būs iespēja skatīties konferences tiešraidi, uzzinot ko jaunu par sev interesējošajām tēmām, kā arī iesaistīties diskusijās, uzdodot dalībniekiem jautājumus.

Darbi tiks prezentēti četrās sekcijās:

  1. Scientiae Naturalis (Dabas zinātnes)
  2. Scientiae Humanitates (Humanitārās zinātnes)
  3. Scientae Medici et Valetudines (Medicīnas un veselības zinātnes)
  4. Scientiae Sociales (Sociālās zinātnes)

Par zinātniskajiem virzieniem un pētniecības iespējām LU Cietvielu fizikas institūtā pastāstīs asociētais profesors, Spektroskopijas laboratorijas vadītājs Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis.

Savukārt 28. novembra vakara sesijā Optisko materiālu laboratorijas inženiere Madara Leimane referēs par aromātisko ogļūdeņražu molekulu piemaisījumiem sola-gela sintezētajos silīcija dioksīda stiklos.

 

Vairāk par konferences norisi un citiem saistošiem jautājumiem

Dalīties