Zinātnē, lai sasniegtu mērķus, bieži vien jāsadarbojas pavisam atšķirīgu jomu pētniekiem. Reizēm šo speciālistu lietotie termini pat ir tik atšķirīgi, ka gandrīz vai nepieciešama vārdnīca, lai viens otru spētu saprast. Kaut abas puses runā vienā un tajā pašā valodā un lieto vienus un tos pašus terminus, reizēm izpratne par to, kas tieši ar šiem terminiem domāts, var atšķirties.

Piemērs šādai sadarbībai ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) vadošais pētnieks Artūrs Ābols, kurš kopā ar mūsu institūta pētniekiem izstrādā tā dēvētos “orgānus uz čipa”. Lai varētu šūnas pētīt apstākļos, kas līdzīgi videi cilvēka organismā, bija nepieciešama īpaša tehnoloģija, kas ļautu strādāt ar šķidrumu plūsmām mikroskopiskos izmēros. Veiksmīgs gadījums saveda kopā Artūru Ābolu ar pētniekiem no CFI, kur notiek darbs ar materiāliem mikroskopiskos izmēros, jo CFI tieši meklēja veidus, kā attīstīt bioinženierijas un biomedicīnas virzienus.

Tomēr sadarbība neiztiek bez izaicinājumiem – kā biologam saprasties ar inženieriem un fiziķiem? Un tā kopīgais projekts sācies teju ar jaunas vārdnīcas veidošanu. Bieži vien termins, kas rakstās vienādi, katrā no jomām nozīmē atšķirīgas lietas. Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorijas vadošais pētnieks Roberts Rimša atzīmē, ka, lai labāk saprastos, daudz jāizmanto vizuālā komunikācija – datu tāfele, skices un pieraksti uz lapiņām.

 

Vairāk par šo sadarbību

Dalīties