Ekonomikas ministrijas kopējais budžets 2022. gadam ir 203,1 miljons eiro. Vienlaikus nākamgad plānots uzsākt Eiropas Atveseļošanās fonda un ES struktūrfondu jaunā plānošanas perioda atbalsta programmas kopumā vairāk kā 1,6 miljardu eiro apmērā četros investīciju virzienos – uzņēmumu digitalizācijā, ekonomikas transformācijā un produktivitātes veicināšanā, reģionālās nevienlīdzības mazināšanā, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanā un energoefektivitātes paaugstināšanā.

Ar mērķi paaugstināt budžeta finansējumu augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, 2022. gadā tiks izveidots Inovācijas fonds 4 miljonu eiro apmērā. Plānots izveidot valsts ilgtermiņa misiju orientētas pētījumu programmas katrā no Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomām – zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika un mobilitāte, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

 

Vairāk informācijas

Dalīties