Starptautiskās atvērtās piekļuves (Open Access) nedēļas laikā notiks vairāki tiešsaistes pasākumi bez maksas, kas saistīti ar atvērto zinātni (Open Science). Tostarp 28. oktobrī plkst.15.00 – 15.30 platformā Zoom notiks tīmekļseminārs “Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma Apvārsnis Eiropa: prasības atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā”.

Pasākumā aicināti piedalīties potenciālie Apvārsnis Eiropa programmu projektu dalībnieki, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, informācijas un datu speciālisti. Pasākuma interesenti uzzinās par aktualitātēm, kas saistītas ar pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa prasībām zinātnisko rezultātu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē un plašākā atvērtās zinātnes praktizēšanas kontekstā. Apvārsnis Eiropa turpina veicināt līdzšinējās programmas Apvārsnis 2020 idejas par Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu, izmantojot atvērtās zinātnes pieeju.

 

Vairāk informācijas

Dalīties