2021. gada 7. oktobrī atvērts Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu personāla apmaiņas (Staff Exchange) projektu konkurss, kas paredzēts jebkura veida ar zinātnisko darbību saistītiem darbiniekiem. Konkurss atbalsta pētniecības un inovācijas darbinieku starptautisko, starpnozaru un starpsektoru mobilitāti, lai veicinātu zināšanu nodošanu starp iesaistītajām organizācijām.

Pieteikšanās konkursam notiek līdz 2022. gada 9. martam.

Projektu konkursā mobilitāti var nodrošināt:

  • pētniekiem jebkurā karjeras posmā, sākot no doktorantūras kandidātiem līdz pēcdoktorantūras pētniekiem, kā arī administratīvajam, tehniskajam vai vadības personālam, kas iesaistīts pētniecības un inovācijas aktivitātēs;
  • jebkuras tautības darbiniekiem;
  • darbiniekiem, kuri vismaz vienu mēnesi pirms nosūtījuma apmaiņā uz partneru organizāciju ir iesaistījušies pētniecības un inovācijas aktivitātē savā organizācijā (darba līgums, stipendija u.c.);
  • darbiniekiem, kuri pēc apmaiņas atgrieztos savā organizācijā, lai nodotu tālāk savas zināšanas un veicinātu sadarbību.
 

Vairāk informācijas

Dalīties