Šā gada 27.–29. augustā Cēsīs, Ruckas muižā pēc četru gadu pārtraukuma notika Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) vasaras skola “Pārvarot izaicinājumus zinātnē”. Tajā piedalījās vairāk nekā 30 jaunie zinātnieki un doktoranti no visas Latvijas un vairāk nekā 15 lektori no dažādiem zinātņu institūtiem gadā. Dalībnieki varēja ne tikai atrast domubiedrus un sabiedrotos citu jauno zinātnieku vidū, bet arī tika iedrošināti vērsties pie dažādās jomās panākumus guvušiem zinātniekiem un ekspertiem.

Viens no vasaras skolas lektoriem bija Andris Anspoks, mūsu institūta vadošais pētnieks un direktora vietnieks inovācijā. Viņš uzsvēra starpdisciplinaritātes nozīmīgumu -  sadarbība, partneri un komandas darbs ir svarīgs. Tas izpaužas gan pašos pētījumos, gan pētījumu rezultātu pārnesē un komercializācijā.

Rakstā ar iegūto pieredzi vasaras skolā salās vairāki jaunie zinātnieki - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pēcdoktorante Kristīne Meile, Rīgas Tehniskās universitātes vides inženierzinātnes doktorante Marika Kacare un Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas doktorante Elīna Zelčāne.

 

“Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 8 (613)

Dalīties