2021. gada 9. septembrī, pārstāvji no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un Apvienotās Karalistes tikās tiešsaistē, lai pārrunātu starptautisko sadarbību zinātnē un zinātnes diplomātijas straujo attīstību gan pēdējā desmitgadē, gan nākotnē.

Diskusijas fokusā galvenokārt bija valdības loma zinātnes diplomātijā un praktiski veicami soļi, lai ar zinātnes iesaisti sasniegtu valsts definētos lielos mērķus, tādus kā resursu ilgtspējīga izmantošana vai eksporta pieaugums. Tā kā starptautiskā sadarbība zinātnē aptver plašu iesaistīto pušu loku, uzmanības centrā jābūt tiem izaicinājumiem, kas jārisina visiem kopīgi, piemēram, klimata pārmaiņas, gatavība krīzes situācijām, protams, arī pandēmijas, tostarp – Covid-19 pandēmija. Līdz ar to diskusijas dalībnieki atkārtoti secināja, ka zinātnes diplomātijā galvenais virzītājspēks ir komunikācija (gan lokālā, gan arī starptautiskā), vienotas vērtības un lēmumu balstīšana datos un pētījumos.

 

Vairāk informācijas

Dalīties