Šogad Latvijas Zinātņu akadēmijas izsludinātajā 2022. gada LZA balvu konkursā jāpiesaka kandidāti astoņām LZA vārdbalvām:

 • Artura Balklava balvai zinātnes popularizēšanā;
 • Frīdriha Candera balvai astronomijā;
 • Gustava Vanaga balvai ķīmijā;
 • Tālivalža Vilciņa balvai socioloģijā;
 • Kārļa Ulmaņa balvai tautsaimniecībā;
 • Dītriha Lēbera balvai tiesību zinātnē;
 • Kaspara Buša balvai meža ekoloģijā un mežkopībā;
 • Arvīda Kalniņa balvai mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē

 Jaunajiem zinātniekiem LZA piešķirs piecas vārdbalvas:

 • Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
 • Vitauta Tamuža balvu mehānikā;
 • Mārtiņa Straumaņa unAlfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
 • Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā;
 • Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā

un trīs jauno zinātnieku balvas.

 

Informācija par iesniegšanu

Dalīties