Latvijas Universitāte izsludina atklātu grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē.

Uz grantu izsludinātajā konkursā var pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām; doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir gatavs promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai zinātniskā doktora grāda ieguvei līdz 2022. gada 30. oktobrim pirmajā grantu atlases kārtā vai 2023. gada 30. oktobrim – otrajā grantu atlases kārtā; kā arī doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš piedalās zinātniski pētnieciskajā projektā Universitātē vai sadarbības partnera institūcijā vismaz 30 procentus no pilna darba laika.

Paredzēts, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai sadarbības partneri un pretendēs uz finansiālu atbalstu 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta apjoms sastāda 1000 EUR bruto par 50 procentu darba slodzi. Granta saņēmējam paredzēts būt nodarbinātam citā Latvijas Universitātes projektā vismaz 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

Iesniedzamie dokumenti un cita informācija

Dalīties