Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (Recovery and Resilience Facility) plāna ietvaros ieguldījumi 212,9 miljonu eiro apmērā paredzēti augstākās izglītības un zinātnes konkurētspējas stiprināšanai, skolu modernizācijai un pieejamības nodrošināšanai, kā arī digitālo prasmju attīstībai.

Augstākās izglītības un zinātnes attīstībai un starptautiskajai konkurētspējai ekonomikas transformācijas un produktivitātes komponentes ietvaros augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reformas īstenošanai no Atveseļošanas fonda paredzētas investīcijas 82,5 miljonu eiro apmērā.

Vairāk informācijas: https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/683-eiropas-savienibas-atveselosanas-fonda-plans-izglitibai-un-zinatnei

Dalīties