Šā gada jūnijā tika paziņoti GENIUS Olimpiādes uzvarētāji, kuru vidū bija Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Otomārs Gulbis. Mūsu institūta Enerģijas iegūšanas un uzglabāšanas materiālu laboratorijas pētnieka Aināra Knoka vadībā izstrādātais skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs “Melnā anodizēta titāna dioksīda fotoelektroķīmisko īpašību izpēte” ieguva GENIUS olimpiādes bronzas medaļu dabaszinātņu / vides kvalitātes kategorijā un 15 000 ASV dolāru stipendiju Ročesteras Tehnoloģiju Institūtā (ASV), kas izmantojama, ja uzvarētājs iestājas šajā institūtā.

Otomārs stāsta, ka ar darba tēmu viņu iepazīstināja skolotāja un ieteica tuvāku informāciju par ZPD tēmu meklēt LU CFI. Darba vadītājs jaunajam pētniekam sagādāja plašu lasāmvielu par darba tēmu, kuru studējot un konsultējoties ar Aināru, Otomārs ieguva dziļāku izpratni un nepieciešamās zināšanas, lai varētu sekmīgi pabeigt savu darbu. Savukārt Ainārs Knoks stāsta, ka Otomāra attieksme pret darbu bija skrupuloza. Viņš pārdomāja un izpētīja daudzas nianses, uzdeva daudz jautājumu, precizēja parametrus un parādības, kā arī sistemātiski nāca uz laboratoriju, lai saprastu procesus, kuru rezultāti redzami skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā.

Otomāra ieteikums jaunajiem ZPD rakstītājiem: DARIET VISU LAIKĀ!

Šogad GENIUS olimpiādē tika iesniegts 2 481 projekts no 85 valstīm un konkursam tika virzīti 1245 projekti jeb 50%. Zinātnes kategorijā tālāk virzīto projektu skaits bija 679 no 1311 iesniegtajiem. Četri no olimpiādē apbalvotajiem projektiem bija no Latvijas - visi zinātnes kategorijā.

 

GENIUS olimpiāde ir starptautisks vidusskolas projektu konkurss par vides jautājumiem. Olimpiādes dibinātāji un rīkotāji ir Terra Science and Education un Ročesteras Tehnoloģiju Institūts (ASV). GENIUS olimpiāde veicina globālu izpratni par vides jautājumiem un ilgtspējības sasniegšanu, izmantojot zinātni, mākslu, radošu rakstniecību, inženierzinātnes, dizainu un biznesa attīstību.

Visi 2020.- 2021. gada GENUIS Olimpiādes laureāti: https://geniuscountries.s3.us-east-2.amazonaws.com/GENIUS_2020_2021_Awardee_List.pdf

Dalīties