No 1. jūlija Latvija ir Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) asociētā dalībvalsts. Šajā statusā Latvija turpina sadarbību kvalitatīvi jaunā pakāpē ar lielāku pienesumu valsts ekonomikai, zinātnei un pozitīvo ietekmi uz valsts izaugsmi kopumā.

Latvijas zinātniekiem asociētās dalībvalsts statuss pavērs daudz plašākas iespējas iesaistīties CERN zinātnisko projektu īstenošanā. Asociētās dalībvalsts statusā Latvija varēs piedalīties visos CERN zinātnes projektos, kā arī mācību un izglītības programmās, un industrijas iepirkumos.

Arī mūsu institūts kopā ar RTU un LU kopš 2020. gada oktobra Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā valsts pētījumu programmā “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” īsteno projektu “Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN”.

 

Vairāk informācijas

Dalīties