Eiropas Komisija (EK) 25. jūnijā ir publicējusi zinātnes un pētniecības programmas Apvārsnis Eiropa (2021-2027) programmas ceļvedi. Šajā programmas ceļvedī ir detalizētas vadlīnijas par programmas Apvārsnis Eiropa struktūru, budžetu un politiskajām prioritātēm. Tajā ir arī informācija par projektu pieteikumu sagatavošanu. Šī dokumenta mērķis ir palīdzēt lietotājiem izprast programmu un tās projektu konkursus un sagatavot savus pieteikumus, izvairoties no tehniskās leksikas, juridiskām atsaucēm un žargona un cenšoties palīdzēt lasītājiem atrast atbildes uz visiem iespējamajiem jautājumiem par konkrētām pieteikuma daļām. Ceļvedis tiks periodiski atjaunināts ar jauniem norādījumiem un paskaidrojumiem, pamatojoties uz praktisko pieredzi un notiekošo attīstību.

Tāpat, 22. jūnijā EK ir izsludinājusi lielu skaitu projektu konkursu dažādās tematikās, un potenciālie pieteicēji tiek aicināti iepazīties ar programmas dokumentāciju un rūpīgi sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām programmas Apvārsnis Eiropa prasībās, kā arī izmantot iespēju un apmeklēt aktuālākos informatīvo pasākumus. Programmas Apvārsnis Eiropa kopējais finansējums 95,5 miljardi eiro, padarot to par visu laiku vērienīgāko un ambiciozāko pētniecības un inovāciju programmu, ko īstenojusi ES. 

Apvārsnis Eiropa (2021-2027) programmas ceļvedis

Dalīties