2021. gada 22. jūnijā Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi vairākus Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu projektu konkursus. Izsludināti konkursi uz Pēcdoktorantūras stipendijām (Postdoctoral fellowship), doktorantūras tīkliem (Doctoral Networks) un Eiropas Zinātnieku nakti jeb Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes un pilsoņi (MSCA and Citizens).

Pēcdoktorantūras stipendijas iepriekšējā ietvarā programmā Apvārsnis 2020 bija zināmas kā individuālās stipendijas (IF). Iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 12. oktobris. Kopējais budžets 242 miljoni eiro. Apvārsnis Eiropa programmā mainīti atbilstības kritēriji, lai pretendētu un saņemtu pēcdoktoantūras stipendiju.

 

Vairāk informācijas

Dalīties