2021. gada 8. jūnija Ministru kabineta sēdē Latvijas zinātnes padomes direktora amatā apstiprināts Dr. phys. Edmunds Tamanis.

Edmunds Tamanis 2005. gadā Latvijas Universitātē ieguvis fizikas doktora zinātnisko grādu cietvielu fizikā par promocijas darbu “Nanostrukturētu pārklājumu iegūšana ar Peninga šūnu, to fizikālo īpašību izpēte un modificēšanas iespējas”.

Edmunds Tamanis ir Daugavpils Universitātes (DU) pasniedzējs. Gan kā DU zinātnieks, gan kā administrācijas darbinieks piedalījās dažādos starptautiskos pasākumos, piemēram, pārstāvot DU dažādās starptautiskās izvērtēšanās, bijis vadītājs virknei projektu (arī starptautisku), kā arī ieguvis pieredzi privātā un publiskā finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem.

Paralēli minētajiem amatiem Edmunds Tamanis ir bijis eksperts dažādās padomēs. 

Šajā laikā publicētas 49 Edmunda Tamaņa publikācijas, piedalījies 48 konferencēs, sniedzot tēzes, veicis akadēmisko darbību, izstrādājot dažādas studiju programmas DU  fizikā, 2012. gadā saņēmis apbalvojumu – DU Gada balva zinātnē.

Vairāk informācijas

Dalīties