Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte izsludina konkursu Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanai. Medaļas saņemšanai var izvirzīt starptautiski atzītus ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes zinātniekus un šo jomu vēstures pētniekus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

Medaļas pretendenti tiek pieteikti, iesniedzot viņu Curriculum Vitae un pieteikumu ar pamatojumu, ko atbalstījis vismaz viens no sarakstā minētajiem:

  • zinātniskā un/vai izglītības institūcija;
  • valsts vai sabiedriskā organizācija;
  • vēlēts akadēmiskā personāla pārstāvis ar zinātņu doktora grādu;
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Vairāk informācijas

Dalīties