Eiropas Komisijas eksperti tuvākajos gados prognozē pieprasījuma pieaugumu pēc atbalsta speciālistiem Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Science Cloud, EOSC) ieviešanā un rosina dalībvalstis veidot kompetenču centrus un izglītības programmas digitālo prasmju attīstībai atvērtās zinātnes un FAIR principu ieviešanas jautājumos.

Latvijas Nacionālā bibliotēka reaģējot uz šīm tendencēm un 2020. gadā veiktā pētījuma par Atvērtās zinātnes ieviešanu Latvijā rezultātiem, 2021. gada oktobrī uzsāks jaunu 76 stundu izglītības programmu “Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija”.

 

Sīkāka informācija par ekspertu prognozēm, izglītības programmu un pieteikšanos 

Dalīties