Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka maijā veiksmīgi noslēgusies valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” septiņu projektu rezultātu zinātniskā ekspertīze, kuriem rezultātu nostiprināšanai un publicēšanai tika piešķirts pagarinājums līdz š.g. 31. martam.

Septiņu programmas projektu rezultātu ekspertīzi atbilstoši katra projekta nozarei un tematikai veica 12 neatkarīgi ārvalstu zinātniskie eksperti.

Visiem septiņiem projektiem eksperti piešķīra vērtējumu “Projekta mērķis ir sasniegts”, īpaši uzsverot projektos iesaistīto īstenotāju augsto pētniecības kapacitāti, apjomīgu skaitu nozīmīgu un kvalitatīvu rezultātu, kas sasniegti īsā laika posmā, strādājot ārkārtas apstākļos. Eksperti norādīja, ka projektos sasniegtie rezultāti veicinās turpmāku SARS-Cov-2 vīrusa un Covid-19 infekciju slimības izpēti, kā arī turpmāko epidēmiju novēršanu un kontroli.

Projektu ietvaros izstrādāti vairāki būtiski uzlabojumi vai inovācijas. Eksperti atzinīgi novērtējuši projektu “Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem”, kura izstrādē piedalījās arī mūsu institūta zinātnieki. Šī projekta rezultāti var tikt izmantoti arī citu elpceļu vīrusu infekciju izpētē.

Vairāk informācijas

Dalīties