LU CFI Enerģijas iegūšanas un materiālu laboratorijā strādā pie videi draudzīgiem enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas risinājumiem. Mūsu galvenie pētījumu virzieni ir: litija un nātrija jonu bateriju materiāli, foto- un elektrokatalīze un ūdeņraža enerģētika. Šobrīd meklējam doktorantūras studentu bateriju materiālu pētījumiem ar plānu aizstāvēt doktora darbu līdz 01.05.2025.

Darba laikā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un vairākiem Eiropas pētniecības institūtiem plānots izstrādāt nātrija jonu bateriju šūnu, kas var tikt uzlādēta ar siltuma palīdzību. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā bateriju enerģijas blīvums ir trīskāršojies. Lai šo tendenci turpinātu, joprojām notiek jaunu bateriju tehnoloģiju pētījumi. Nātrija jonu baterijas tiek uzskatītas par videi draudzīgāku un potenciāli lētāku alternatīvu litija jonu baterijām, taču to pilnveidošanai nepieciešams attīstīt baterijās izmantotos materiālus. Bateriju šūnu uzlāde ar siltumenerģijas palīdzību ir relatīvi jauns un nepierādīts koncepts, tomēr tas var ļaut uzlabot bateriju efektivitāti, lieko siltumu izmantojot to uzlādei.

Darba pienākumi

  • Nātrija jonu bateriju elektrodmateriālu sintēze un struktūras analīze
  • Piemērotāko nātrija jonu šūnas komponentu izvēle
  • Nātrija jonu bateriju elektroķīmisko šūnu salikšana un elektroķīmiskie mērījumi
  • Termoelektriskās šūnas konstruēšana un elektroķīmisko īpašību analīze
 

Prasības

  • Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, materiālzinātnēs vai līdzīgā jomā
  • Pamata zināšanas vismaz vienā no minētajām jomām un vēlme apgūt pārējās: materiālu sintēze, materiālu struktūras analīzes metodes, elektroķīmija, liela apjoma datu apstrāde
  • Labas angļu valodas zināšanas
  • Personīgās kompetences: spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi, analītiska domāšana, pašiniciatīva, pašmotivācija, spēja strādāt komandā
 

Piedāvājam darbu strauji augošā, enerģiskā komandā Baltijas vadošajā materiālu izpētes institūtā, iegūstot doktora grādu perspektīvā pētījumu virzienā. Doktora darba tematika labi definēta un pilnībā saskaņota ar zinātniskā projekta un pārējās komandas mērķiem. Iespēja vadīt bakalaura un maģistra darbu izstrādi.

Darba samaksa: līdz 1600 EUR/mēn. pirms nodokļu nomaksas
Darba uzsākšana: sākot no 01.06.2021., vēlākais 01.01.2022.

Pieteikumā lūgums iekļaut CV un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi, sekmju izraksti)

Darba pieteikumu vai papildus jautājumus sūtīt uz: gints.kucinskis@cfi.lu.lv
Tālrunis jautājumiem: +371 26479194

Dalīties