Sadarbojoties trim LU CFI laboratorijām (Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijai, Plāno kārtiņu laboratorijai un EXAFS spektroskopijas laboratorijai) un kolēģiem no KTH Karaliskā Tehnoloģiju institūta (Zviedrija) un Synchrotron SOLEIL (Francija), ir sagatavots zinātniskais raksts ”The local atomic structure and thermoelectric properties of Ir-doped ZnO: hybrid DFT calculations and XAS experiments” (DOI 10.1039/D1TC00223F), kas publicēts žurnālā Journal of Materials Chemistry C (IF = 7.059). Raksta autori: Andrejs Česnokovs, Deniss Grjaznovs, Natālija V. Skorodumova, Jevgeņijs A. Kotomins, Andrea Zitolo, Mārtiņš Zubkins, Aleksejs Kuzmins, Andris Anspoks un Juris Purāns.

Cinka oksīds (ZnO) ir plaši pētīts pusvadītāju materiāls, kura īpašības nosaka pašvielas un piemaisījumu defekti. Publikācijā autori apraksta izmantoto rentgena absorbcijas spektroskopiju pie Ir L3 malas un hibrīdā blīvuma funkcionāļa teorijas aprēķinus, lai noskaidrotu irīdija piemaisījuma ietekmi uz ZnO plāno kārtiņu struktūru un īpašībām, sevišķu uzmanību pievēršot to termoelektriskajiem pielietojumiem.

Pētījumu atbalstīja ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/18/A/073. Aprēķini tika veikti projekta HPC-EUROPA3 (INFRAIA-2016-1-730897) ietvaros, izmantojot EK Pētniecības un Inovāciju programmas H2020 atbalstu.

Dalīties