Zinātnieku pilnsapulces (23.04.2021.) lēmums Nr.1.

LU CFI Zinātniskā padome tiek ievēlēta uz 5 gadiem un darbu sāk ar 23.04.2021. šādā sastāvā (alfabētiskā secībā):

 1. Andris Anspoks
 2. Dmitrijs Bočarovs
 3. Jeļena Butikova
 4. Līga Grīnberga
 5. Jurģis Grūbe
 6. Sergejs Piskunovs
 7. Boriss Poļakovs
 8. Kaspars Pudžs
 9. Mārtiņš Rutkis
 10. Anatolijs Šarakovskis
 11. Andris Šternbergs
 12. Aivars Vembris
 13. Virgīnija Vītola

Virgīniju Vītolu līdz darba atsākšanai LU Cietvielu fizikas institūtā aizstāj Edgars Butanovs.

Dalīties