Lai sekmētu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, strukturālu pārmaiņu ieviešanu ekonomikā, kā arī jaunu risinājumu un metožu pieejamību medicīnas un veselības aprūpes jomās, Covid-19 seku mazināšanai praktiskas ievirzes pētījumos ar Eiropas Savienības (ES) fondu programmas atbalstu papildus varēs ieguldīt 15,5 miljonus eiro.

Šādus nosacījumus paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie ES fondu programmas noteikumu grozījumi.

Palielinātais ES fondu programmas finansējums nodrošinās atbalstu 3., 4. un 5. kārtas praktiskas ievirzes pētījumu projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiks sekmēta Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošana vai strukturālu pārmaiņu ieviešana ekonomikā un sabiedrības vajadzību nodrošināšana krīzes izraisīto seku mazināšanai.

 

Vairāk informācijas

Dalīties