Latvijas Zinātņu akadēmija, divpusējās sadarbības līguma ietvaros ar Čehijas Zinātņu akadēmiju, izsludina divpusējās mobilitātes programmas projektu pieteikumu konkursu 2022.-2024. gadam. Projekti ir paredzēti, lai uzlabotu sadarbību starp Latvijas un Čehijas zinātniskajām institūcijām, stimulētu jaunu zinātnieku un studentu iesaistīšanos zinātnē un lai nodibinātu kontaktus nākotnes projektiem. Projektu konkursam var pieteikties no jebkuras zinātnes sfēras. Projektu ilgums - 3 gadi.

Projektu pieteikumus iesūtīt līdz 31. maijam pa pastu, adresējot tos LZA Starptautiskajai daļai (Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai nosūtot uz e-pastu: int@lza.lv

 

Konkursa nolikums un projekta pieteikuma forma

Dalīties