2020. gada 7. septembrī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada zinātnieku individuālo projektu atklātajam konkursam. Lai atbalstītu izcilākos Latvijas zinātnieku pētījumus un līdz ar to mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz tautsaimniecību, pirmo reizi FLPP programmas ietvaros Latvijas izcilākie zinātnieki konkursa kārtībā saņēma finansējumu individuāliem pētniecības projektiem. Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums bija 11201343 euro.

Konkursā tika iesniegti 348 projektu iesniegumi, savukārt zinātniskajai izvērtēšanai tika virzīti 342 projektu iesniegumi. Pamatojoties uz neatkarīgo ārvalstu ekspertu vērtējumiem, tika pieņemts lēmums par 107 projektu finansēšanu visās sešās zinātnes nozaru grupās, kas ir 31% no kopējā izvērtēto projekta iesniegumu skaita. Tas kopš 2018. gada ir augstākais finansēto projektu īpatsvars FLPP konkursos.

No mūsu institūta pavisam tika iesniegti 20 projekti un vienā projektā tiek ņemta dalība kā partnerim, no šiem projektiem 15 tika novērtēti virs sliekšņa, bet 6 ir saņēmuši finansējumu.

Ar pārskatu var iepazīties šeit: https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/03/FLPP_2020-2_konk_izvert_parskats.pdf

Dalīties