Latvijā vienlaicīgi tiek veidoti četri zinātnes centri – Ventspilī, Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī. Cēsis vēsturiski ļoti aktīvi darbojās kosmosa jomā, tāpēc viņi izvēlējās šo novirzienu un veidos Kosmosa izziņas centru. Liepāja izvēlējās vides un dabas izglītības jomu un veido Dabas māju, savukārt Daugavpils Zinātnes centrs orientēsies uz uzņēmējdarbību un veido Daugavpils inovāciju centru.

Ventspils izvēlējās STEM (STEM – Science (zinātne), Technology (tehnoloģijas), Engineering (inženierija), Maths (matemātika)), jo Ventspils Digitālais centrs jau kopš 2015. gada aktīvi darbojas dažādu digitālo prasmju interešu izglītības jomā, kopumā skolēniem piedāvājot nodarbības 25 tehnoloģiju virzienos, kurus apgūst ap 700 dalībnieku, reizi nedēļā visa mācību gada laikā apmeklējot Digitālo centru. Šobrīd gan tas nav iespējams klātienē, bet spējam nodrošināt visu nepieciešamo attālinātam darbam. Ir izveidotas mācību programmas, iegādāti datori, 3D printeri, robotu komplekti, sporta droni, digitālās foto un video kameras un cits nepieciešamais aprīkojums. Katru gadu dažādus izglītojošus pasākumus Digitālajā centrā apmeklē arī vairāk nekā 1500 pieaugušo.

Zinātnes centra tiešā mērķa grupa ir pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, studenti un skolotāji, bet sekundārā mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem, jaunie pētnieki un sabiedrība kopumā. Reizē ar eksponātu ražošanu, tiek izstrādātas arī 22 dažādas mācību programmas, no tām 18 ir bērniem, skolēniem un studentiem, 4 pedagogiem par katru STEM virzienu un 12 izglītojošas aktivitātes – 6 tehniski radošās darbnīcas un 6 zinātnes šovi.

Pilns raksta teksts

Dalīties