26.martā attālināti norisinājās ikgadējā LETERA biedru kopsapulce. Kopsapulcē tika izvērtēti LETERA darbības rezultāti pagājušajā gadā, apstiprināts 2020.gadā pārskats un 2021.gada budžets, apspriestas aktivitātes un mērķi 2021.gadam, kā arī ievēlēta asociācijas valde un prezidents.

No kopsapulcē prezentētajiem LETERA biedru aptaujas rezultātiem varēja spriest, ka neskatoties uz COVID-19 krīzi, nozare turpina attīstīties. 2020.gadā ir sasniegti labi rezultāti un arī šogad lielākā daļa LETERA biedru plāno izaugsmi. Kā attīstību bremzējošs faktors tiek norādīts kvalificētu darbinieku trūkums - nozarei akūti trūkst dažāda veida inženieri, programmētāji, projektu vadītāji un elektronikas montieri.

Par LETERA prezidentu uz nākamo termiņu tika pārvēlēts Normunds Bergs, AS "SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs.

Par 2021.gada prioritāti tika izvirzīta LETERA izglītības fonda izveide. LETERA prezidents norādīja, ka nozarei nepieciešams uzņemties iniciatīvu par nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, jo valdība neieklausās industrijas vajadzībās.

LETERA kopsapulcē ar prezentācijām piedalījās arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs un LIAA direktors Kaspars Rožkalns. Kopsapulcē tika ievērota tradīcija, nodrošināt sapulces dalībniekiem iespēju piedalīties „Brīvajā mikrofonā", lai iepazīstinātu asociācijas biedrus ar sava uzņēmuma/iestādes aktualitātēm, produktiem un sasniegumiem vai labo pieredzi.

No mūsu institūta ar prezentāciju “STEM izglītība un izvēles” piedalījās CFI direktora vietnieks inovācijā Andris Anspoks un Materize Inovāciju daļas vadītāja Anta Gailiša.

Plašāka infomācija par LETERA biedru sapulci un demonstrētās prezentācijas ir pieejamas LETERA mājas lapā:  https://www.letera.lv/letera-biedru-kopsapulce-merkis-2021-gadam-izveidot-letera-izglitibas-fondu/

Dalīties