Eiropas Komisija ir atklājusi visiem pieejamu izdevējplatformu “Open Research Europe”, kurā tiks publicēti zinātniskie raksti. Platforma dos iespēju iepazīties ar rezultātiem, kas gūti pētījumos, kuri finansēti no ES pētniecības un inovācijas programmas 2021.–2027. gadam “Apvārsnis Eiropa” un tās priekšteces “Apvārsnis 2020”.

Platformā “Open Research Europe” gan pētniekiem, gan plašai sabiedrībai bez maksas būs pieejama informācija par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Šī platforma piedāvā tiešu risinājumu lielākajām problēmām, ar kurām bieži vien nākas saskarties, publicējot zinātnisko pētījumu rezultātus. Cita starpā platforma dod iespēju novērst kavēšanos un šķēršļus, kas traucē atkal izmantot rezultātus, un ļauj izvairīties no lielām izmaksām.

 

Vairāk informācijas

Dalīties