Viens no lielākajiem neatrisinātajiem zinātnes izaicinājumiem ir supravadītāju radīšana istabas temperatūrā. Supervadītspējas atklāšana superhidrīdos virs 250 K veicināja pētījumus, lai labāk izprastu ūdeņraža mijiedarbības mehānismu ar smagā atoma apakšrežģi augstā spiedienā atomārā mērogā.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (Juris Purāns, Inga Pudža, Aleksejs Kuzmins) un vairāku pasaules vadošo centru - National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) (Maskavā, Krievijā), Max-Planck Institut für Chemie (Mainca, Vācijā), MAX IV Laboratory (Lunda, Zviedrijā), European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Francijā), European X-Ray Free Electron Laser (XFEL) GmbH (Schenefeld, Vācijā) un Geodynamics Research Center, Ehime University ( Matsuyama, Japānā) -  sadarbības rezultātā tika publicēts zinātniskais raksts Nature Communications žurnālā (https://www.nature.com/ncomms/), kura ietekmes faktors ir  12,121!

Rakstā J. Purans, A. P. Menushenkov, S. P. Besedin, A. A. Ivanov, V. S. Minkov, I. Pudza, A. Kuzmin, K. V. Klementiev, S. Pascarelli, O. Mathon, A. D. Rosa, T. Irifune, M. I. Eremets, Local electronic structure rearrangements and strong anharmonicity in YH3 under pressures up to 180 GPa, Nature Communications 12 (2021) 1765 (https://doi.org/10.1038/s41467-021-21991-x) autori izmantoja lokāli jutīgu rentgenabsorbcijas spektroskopiju (XANES/EXAFS) kopā ar rentgenstaru difrakciju un Ramana spektroskopiju, lai gūtu ieskatu, kā notiek fāžu pārejas un lokālās elektroniskās un kristāliskās struktūras pārkārtošanās arhetipiskajā metāla hidrīdā YH3 zem spiediena līdz 180 GPa. Pētījumā ir atklāti pierādījumi par ūdeņraža spēcīgu ietekmi uz 4d itrija stāvokļu blīvuma palielināšanos un itrija atomu spēcīgām anharmoniskām svārstībām YH3 materiālā. Šie rezultāti palīdzēs labāk izprast ūdeņraža mijiedarbības mehānismu ar smago atomu apakšrežģi un augstas temperatūras supravadītspēju metālu hidrīdos.

Daļa pētījuma tika veikta Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr. lzp-2018/2-0353 ietvaros.

Dalīties