Ilustrētās zinātnes janvāra numurā sadaļā Pētījumu rezultāti un izgudrojumi mūsu zemē ir publicēts raksts “Jauni materiāli izgaismo pasauli”.

Latvijas Zinātnes padomes projekta "Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem" ietvaros mūsu institūta pētnieki ir radījuši materiālus, kas dažāda veida elektromagnētiskā starojuma ietekmē izstaro redzamo gaismu. Nākotnē šiem materiāliem varētu būt ļoti plašs pielietojums. Piemēram, ar materiālu, kurš ultravioleto staru ietekmē izstaro balto gaismu, varētu aizstāt baltajās gaismas diodēs pašlaik izmantojamās luminiscentās vielas, kurām augstās temperatūrās zūd veiktspēja. Bet materiālus, kas spēj pārvērst infrasarkano starojumu dažādu krāsu redzamajā gaismā, varētu lietot optiskajos sensoros vai infrasarkanās gaismas vizualizatoros.

Pētnieki uzskata, ka jauno materiālu praktiskais izmantojums nav vienīgais ieguvums – fundamentāla sapratne par dažādu elementu īpašībām paver iespējas zināšanām un iespējām, kas līdz šim nav bijušas iedomājamas.

Raksts pieejams: Ilustrētā zinātne, Janvāris 2021 (182)

Dalīties