Pirmoreiz Latvijā ir uzsākta valsts pētījumu programma «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas», lai sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN) stiprinātu Latvijas zinātniskās kopienas attīstību un īstenotu starpdisciplināru pētniecību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā.

Šajā programmā ir uzsākts projekts «Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam,sadarbībā ar CERN», kura mērķis ir pētniecības kapacitātes stiprināšana augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī noturīgas abu pētniecības virzienu zinātniskās kopienas izveide un uzturēšanaLatvijā.

Projekta laikā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra pētnieki sadarbībā ar Latvijas Universitātes un LU Cietvielu fizikas institūta pētniekiem iesaistīsies pasaules līmeņa pētniecības aktivitātēs CERN zinātniskajās laboratorijās, arī augstas enerģijas fizikas pētījumos CERN jau notiekošajā CMS (The Compact Muon Solenoid) eksperimentā, daļiņu detektoru atjaunināšanas, kā arī paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanas projektos.

 

Vairāk informācijas

Dalīties