Latvijas Zinātnes padome ir izstrādājusi un nodod sabiedriskai apspriešanai Latvijas Zinātnes padomes (Padome) stratēģijas  2021.- 2023. gadam projektu. 

Iepriekšējā periodā Padome vairāk koncentrējusies uz zinātnisko projektu starptautiskās ekspetīzes ieviešanu un ikgadēju fundmanetālo un lietišķo zinātnes projektu konkursu organizēšanu, kā arī zinātnes projektu un programmu uzraudzību.  Tagad Padomei, pēc zinātnes programmu koncentrēšanas vienā iestādē,  paredzēti jauni uzdevumi. Padome apvieno gan zinātnes finansētāja funkcijas, gan arī padomdevēja funkcijas zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas veidošanā un zinātnes komunikācijā, kā arī starptautiskās sadarbības veidošanā.

Priekšlikumus un komentārus lūgums sūtīt uz e-pasta adresi mikus.dubickis@lzp.gov.lv līdz 2020.gada 20. novembrim.

 

Saite uz projektu

Dalīties