Turpmāk ar ES fondu atbalstu modernizēto pētniecības infrastruktūru varēs izmantot ne tikai ar saimniecisko darbību nesaistītu darbību veikšanai, bet arī vienkāršiem papildpakalpojumiem, piemēram, pētniecības darbu saistītu materiālu pavairošanai un citiem, ja pakalpojumi ir nacionāla mēroga un neietekmē tirdzniecību starp ES dalībvalstīm.

To paredz 2020. gada 3.novembrī valdībā apstiprinātie grozījumi MK noteikumos, kas nodrošinās labvēlīgākus nosacījumus ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu modernizētās pētniecības un zinātnisko institūtu infrastruktūras izmantošanai.

Grozījumi arī paredz kārtību, kādā trešās puses norēķinās par piekļuvi ar ES fondu atbalstu modernizētajai infrastruktūrai, kā arī pamatprincipus kārtībai, kādā veic saimnieciska rakstura darbību uzraudzību, kontroli un publiskā finansējuma atgūšanu.

 

Vairāk informācijas

Dalīties