Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti Baltijas Pētniecības programmas Lietuvas konkursā ir izcīnījuši iespēju veikt starptautiskus pētījumus 11 projektos sadarbībā ar Lietuvas, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Igaunijas pētniecības organizācijām. Šajos projektos piedalīsies Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Vidzemes Augstskola, Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs (BICEPS), Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agroresursu un ekonomikas institūts un arī mūsu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finansējumu Baltijas Pētniecības programmas ietvaros saņemti projekti katrā no konkursa piecām prioritārajām jomām:

  • Tehnoloģiju un inovāciju attīstība: četri projekti;
  • Preventīvā un personālizētā medicīnā: divi projekti;
  • Kultūra, migrācija un iekļaujoša sabiedrība: divi projekti;
  • Ekonomika, sociālās problēmas un inovācijas sabiedrībai: divi projekti;
  • Kiberdrošība: viens projekts.

Baltijas Pētniecības programmas Lietuvas konkursā kopējais finansējums ir vairāk nekā 10 miljoni eiro. 11 projekti no 79 projektiem, ko konkursa ietvaros iesniedza Lietuvas pētniecības organizācijas sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas un Lihtenšteinas, īstenos projektus un veiks reģionam nozīmīgu zinātnisko darbu 36 mēnešu periodā.

 

Vairāk informācijas

Dalīties