Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci jaunveidotajai akadēmiskajai doktora studiju programmai “Dabaszinātnes”, kas izveidota Latvijas Universitātē.

Konsolidējot Latvijas Universitātē esošās doktora studiju programmas “Bioloģija”, “Fizika, astronomija un mehānika”, “Ģeogrāfija”, “Ģeoloģija”, “Ķīmija” un “Vides zinātne”, tapusi jauna akadēmiskā doktora studiju programma “Dabaszinātnes”, lai nodrošinātu vienotu, interdisciplināru pieeju jauno speciālistu sagatavošanā, vispār pielietojamo kompetenču apgūšanā, sadarbības veicināšanai starp atsevišķiem zinātnes virzieniem, kā arī efektivizētu līdzekļu izlietojumu.

 

Vairāk informācijas

Dalīties